فرهنگ اصطلاحات عامیانه انگلیسی فارسی امیر محمدی http://toxoll.ir fa اصطلاح چیست و یادگیری اصطلاحات چه کمکی به ما می‌کند؟ http://toxoll.ir/shown.php?id=29" > اصطلاح‌ها و عبارت‌ها، مجموعه واژه‌ها و توصیف‌هایی هستند که معانی و ترجمه‌شان از کلمه‌های تشکیل دهنده آن‌ها حاصل نمی‌گردد. به عبارت دیگر اصطلاح‌ها گروه‌هایی از واژه‌ها هستند که در کنار هم دارای درک و معنایی استثنائی و ویژه می‌باشند که مفهوم آن‌ها را نمی‌توان از معنا کردن تک تک واژگان تشکیل دهنده آن‌ها حدس زد. ضرب‌المثل چیست و چرا یادگیری آنها برای ما ضروری است؟ http://toxoll.ir/shown.php?id=27" > ضرب‌المثل گونه‌ای از بیان است که معمولاً تاریخچه و داستانی پندآموز در پس بعضی از آن‌ها نهفته است. بسیاری از این داستان‌ها از یاد رفته‌اند، و پیشینهٔ برخی از امثال بر بعضی از مردم روشن نیست؛ با این‌حال، در سخن به‌کار می‌رود. شکل درست این واژه «مَثَل» است و ضرب در ابتدای آن اضافه است. به عبارتِ دیگر، «ضرب المثل» به معنای مَثَل زدن است.